หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 134 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 134 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖  เปิดศักราชใหม่ ๒๕๕๖ โปรยดาวรวยต็อนรับพระธุดงค์ พุทธศาสน์ยืนยง ชีวิตสุขสราญ วันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

       เปิดศักราชใหม่ ๒๕๕๖ โปรยดาวรวยต็อนรับพระธุดงค์ พุทธศาสน์ยืนยง ชีวิตสุขสราญ วันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๖๖ นักโทษแห่งวัฏสงสาร : ตอนจบ สรุปเส้นทางนักสร้างบารมี

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : กฎแห่งกรรมมีความสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร?
๗๔ ข้อคิดรอบตัว : ชาติก่อนและการแก้กรรม
๗๘ ฝันในฝัน : “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”

บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ : ทิฏฐุชุกรรมบุญสําเร็จด้วยการทําความเห็นให้ตรงถูกต้องตามธรรม
๘ ทบทวนบุญ : กฐินธรรมชัย... ปลื้มใจตลอดกาล..
๒๖ เรื่องจากปก : โปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ พุทธศาสน์ยืนยง ชีวิตสุขสราญ
๓๒ “สัมมา อะระหัง” นําสุข : ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ๕๐๐ ครั้ง ดวงใจพบสุข
๔๐ บทความพิเศษ : ร้อยเรียงลาน... สืบสานพุทธธรรม
๔๘ ภารกิจของดาวแห่งความดี: กฐินสัมฤทธิ์  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : สุขใจที่ได้ทําทาน
๖๒ ส่องธรรมล้ําภาษิต : ปกป้องคนดี
๗๒ บาลีน่ารู้: ชะยันโต โพธิยา... พระให้พรว่าอย่างไร
๙๐ ข่าวบุญในประเทศ
๙๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๐๘ บทบรรณาธิการ : ทางลัด..ในการเข้าถึงธรรมหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 134 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 14 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร