หนังสือ แม่ครัวมือใหม่
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แม่ครัวมือใหม่ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

            สําหรับนิทานเรื่อง “แม่ครัวรุ่นใหม่” เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องอาหาร ซึ่งปลูกฝังเรื่องสัมมาวาจา (พูดถูก) สัมมากัมมันตะ (ทําถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ ๘ โดยมีสาระหลักคือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวพูดจาดีต่อกัน และการตรงต่อเวลา รวมถึงมารยาท ความเอื้อเฟื้อในการรับประทานอาหาร การถนอมอาหาร การกินอาหารที่มีประโยชน์ การช่วยกันเตรียมอาหารและเก็บล้างหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ผ่านเรื่องราวสนุกสนานของหุ่นยนต์แม่ครัวที่จะมาเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของครอบครัวเศรษฐีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ แม่ครัวมือใหม่
ลำดับเรื่อง : สื่อนวัตกรรมกระบวนการ แม่บทการพัฒนาเด็กไทยสู่นิสัย   จำนวนหน้า 21 หน้า

ขนาดไฟล์ 9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • Thanks

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร