หนังสือ อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

          สําหรับนิทานเรื่อง “อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย” เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องนํ้า ซึ่งปลูกฝังเรื่อง สัมมาสังกัปปะ (คิดถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ ๘ โดยสอนให้คิดว่าร่างกายเป็นของไม่งามเป็นรังแห่งโรค เราต้องดูแลรักษา เพื่อนําร่างกายมาใช้สร้างความดี ด้วยการสํารวจอึและฉี่ การทําความสะอาดห้องนํ้า การชําระล้างร่างกายให้สะอาด เข้าห้องนํ้าตรงเวลา ผ่านเรื่องราวของ “จิ๋ว ๐๐๗” จากอัศวินจิ๋วนักทําความสะอาดที่ต้องเข้าไปในร่างกายของปั้นเพื่อจับเจ้าตัวสกปรก แต่กลับได้เห็นความความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกายของปั้นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย
ลำดับเรื่อง : สื่อนวัตกรรมกระบวนการ แม่บทการพัฒนาเด็กไทยสู่นิสัย   จำนวนหน้า 21 หน้า

ขนาดไฟล์ 7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร