หนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ถ้ามนุษย์ไร้ทุกข์ ก็ไม่ต้องจัดการศึกษา แต่เพราะทุกคนล้วนมีทุกข์ติดมาแต่เกิดทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาขึ้น ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีศาสดาใดกล้าประกาศว่า ตนรู้และสามารถกำจัดทุกข์ทั้งมวลได้เด็ดขาด มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือหลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร