หนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

มรรคมีองค์ ๘ คือ แม่บทให้ถึงความดับทุกข์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติอันสำคัญยิ่งของชาวพุทธทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือความดับทุกข์ดับกิเลสให้สนิทที่เรียกว่า บรรลุนิพพาน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือมรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 34 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร