หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร สื่อธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
นิทานชาดก หนังสือธรรมะ คำสอนยาย เทป สนุกคิดส์ วีดีโอ มงคลชีวิต

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้
 

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง
มีสัตว์ ๓ ชนิด อาศัยอยู่ด้วยกัน
ที่ต้นไทรใหญ่กลางป่า

นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก

สัตว์ทั้ง ๓ ชนิด คือ
นกกระทา
ลิง
และช้าง

 

    แม้จะอาศัยอยู่ที่เดียวกัน
สัตว์แต่ละตัวต่างมีความถือดี
ประพฤติตนตามใจชอบ โดย
ไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน   

 

ติตติรชาดก_สามสหาย_นิทานสนุก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทานสอนใจ_ติตติรชาดก_สามสหาย
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทานเด็ก_ติตติชาดก_สามสหาย
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก ติตติชาดก_สามสหาย_คลิปนิทาน
ลิง_ช้าง_นกกระทา_ติตติรชาดก สามซน_ติตติรชาดก_นิทานสอนใจ
สามสหาย_ลิง_ช้าง_นกกระทา
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_ช้าง ลิง นกกระทา_สามสหาย_ติตติรชาดก ติตติชาดก_นิทานเด็ก_สามซน
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Home  | นิทานชาดก


นิทาน นิทานธรรมะ นิทานไทย นิทานธรรมะออนไลน์ นิทานธรรมะสอนคุณธรรม นิทานชาดก นิทานไทย นิทานเด็ก การ์ตูน การ์ตูนธรรมะ การ์ตูนคุณธรรม การ์ตูนไทย การ์ตูนภาพ การ์ตูนช่อง การ์ตูนเด็ก พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศีลธรรม จริยธรรม กฏแห่งกรรม อดีตชาติ pass of life chadok chataka tale story of lord buddha fable thai cartoon thai manga law of kamma