ชื่นใจ ชื่นใจ  
บุญแก้วสารพัดนึก ชมรมผู้สนับสนุนอาสาสมัคร
 
 
 
      นับถอยหลังจากวันเข้าพรรษา เหลือเวลาเพียงเดือนเศษก็จะออกพรรษาแล้วนะคะ ซึ่งเป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ สามเณรเห็นพระ และโยมเห็นพระ จะเป็นความจริงได้ ก็ต้องอาศัยความหมั่นเพียรค่ะ ครูไม่ใหญ่ท่านเคยกล่าวว่า หยุดเมื่อไหร่ ก็เห็นเมื่อนั้น เป็นอกาลิโกคือไม่จำกัดกาล ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทั้งสิ้น และไม่จำกัดสถานที่ หยุดตรงไหนก็เห็นตรงนั้น ดังเช่น แม่ชีท่านหนึ่ง ใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะในการเดินทาง ปรากฎว่ามีเรือหางยาว อีกลำแล่นสวนมาด้วยความรวดเร็ว ทำให้คลื่นในบริเวณนั้นแรงมาก มีผลให้เรือที่ท่านนั่งมาล่ม ในจังหวะที่เรือใกล้จะล่ม ท่านตกกะใจ๋ ทำใจหยุดใจนิ่ง พร้อมทั้งภาวนาสัมมาอะระหัง ปรากฎว่าหยุดได้จริง ๆ ตอนที่เรือใกล้จะล่มนั่นเอง องค์พระปรากฏใสแจ่มทีเดียว
      อีกท่านหนึ่ง ตอนนี้ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้ว ท่านเล่าว่าในอดีต ท่านต้องนั่งรถไปเรียนธรรมะปฏิบัติที่วัดปากน้ำ รถที่ท่านนั่งขับเร็วมาก จังหวะเลี้ยวโค้งรอบวงเวียนใหญ่ ท่านตกใจรีบเกาะที่พึ่งคือ สัมมาอะระหัง หยุดก็เห็นองค์พระใสแจ่ม ตอนเลี้ยวโค้งพอดี
      การเห็นพระสามารถเห็นได้ตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งผู้ใกล้ละโลก
      ในวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ของคนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริง แต่ก็สั่งสมบุญอยู่เสมอโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลก และอนุโมทนาบุญกับภรรยาที่มาทำบุญทุกครั้ง เรามาติดตามดูนะคะว่า วิบากที่เขาได้รับเป็นเช่นไร
      มีชายท่านหนึ่งเป็นชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย ดื่มเหล้าบ้างปีละครั้ง ทำปาณาติบาตบ้าง คือฆ่าไก่ในวันครบรอบ วันตายของพ่อแม่ หรือวันสำคัญของคนจีน และเนื่องจากต้องค้าขาย จึงมีการพูดโกหกอยู่เป็นเนือง ๆ ซึ่งตรงนี้ครูไม่ใหญ่ได้แนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องโกหก แต่เราสามารถพูดเท่าที่พูดได้ ก็ไม่ผิดศีลแล้ว อีกทั้งชายท่านนี้ชอบสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในบั้นปลายชีวิต ก็เลิกค้าขาย เนื่องจากลูกชายขอร้องและดูแลอย่างดี       ตัวท่านเองเป็นคนขยัน วันหนึ่งในช่วงเดือนเมษายน หลังจากใส่บาตรพระที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน ๔ รูป ซึ่งท่านก็ทำ เป็นกิจวัตรปกติ แต่ทุกคนต้องตกใจเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อมาเจอท่านอีกทีในสภาพของคนจมน้ำตาย อะไรเป็นวิบาก ให้ท่านต้องจมน้ำตายทั้ง ๆ ที่ว่ายน้ำเป็น และเมื่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหน ฝันในฝันเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะ
      ครูไม่ใหญ่เล่าว่าท่านไม่ได้จมน้ำเสียชีวิต แต่ความจริงเป็นเพราะหัวใจวาย เนื่องจากหมดบุญและหมดอายุขัย แล้วจึง ค่อยตกน้ำไป สาเหตุเพราะวิบากกรรมฆ่าสัตว์ในชาติปัจจุบัน ตายแล้ววนเวียนอยู่จนครบ ๗ วัน เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็มารับตัวไป พิจารณาบุญและบาป พอเจอสภาพอย่างนั้นก็ทั้งตกใจ ตัวสั่น หวาดผวา มองซ้ายขวามีแต่คนร้องไห้ ท่านได้ถูกพิพากษาตัดสิน ให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่กุมภัณฑ์ชั้นผู้น้อยที่ต้องทำหน้าที่ติดตามเจ้าหน้าที่กุมภัณฑ์ชั้นผู้ใหญ่ไปรับมนุษย์ที่หมดอายุขัยมาสู่ยมโลก เนื่องจากเมื่อตอนเป็นมนุษย์ท่านไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ตายแล้วสูญ จึงต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ เพื่อจะได้เชื่อเสียทีว่า ทำดีไปสวรรค์ ทำชั่วไป
 
 
 นรก แต่ด้วยบุญทุกบุญที่ภรรยาส่งไปให้ท่านก็ได้รับ ทำให้มีอายุการทำงานในยมโลก ลดน้อยลง
      เห็นมั้ยคะว่า แม้จะเคยสร้างบุญมา แต่ถ้ามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิเสียแล้ว การจะได้เสวยผลบุญย่อมเป็นไปได้โดยยาก พวกเราเองก็อย่าประมาทนะคะ หลังจากทำบุญแล้วอย่าลืมอธิษฐานให้เรามีสัมมาทิฐิด้วย โดยเฉพาะอย่าทิ้งการนั่งสมาธิเจริญภาวนา เพราะจะทำให้เรามีดวงปัญญาสว่างไสว มีความเห็นที่ตรงจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยเชียวค่ะ