หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒ 3616
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๑ 3410
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ๒ 3341
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๖ 3788
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๔ 3714
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๕ 1094
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๓ 1587
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๒ 1458
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ ๑ 1216
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ 1382
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 1503
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 2209
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1183
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1165
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๑ 1088
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป 1390
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภพภูมิ 2207
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ โลกธาตุ 2663
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ความรู้ที่แท้จริง 1430
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๓) 981
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๒) 1364
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๑) 1373
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑๐) 1746
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๙) 1101
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๘) 1196
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๗) 1299
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๖) 1430
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๕) 1665
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๔) 954
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๓) 1170
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๒) 1804
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑) 1554
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ) 1543
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๒) 2108
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๑) 1438
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1261
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1156
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน ๑) 1148
๒ กันยายน ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนจบ) 1094
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) 1957
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1871
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1079
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๓) 2098
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 975
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 1446
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1328
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1453
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1203
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1263
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๔ ) 1057
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org