หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒ 3577
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๑ 3376
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ๒ 3294
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๖ 3750
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๔ 3676
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๕ 1077
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๓ 1559
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๒ 1422
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ ๑ 1194
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ 1334
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 1468
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 2163
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1164
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1149
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๑ 1071
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป 1349
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภพภูมิ 2175
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ โลกธาตุ 2621
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ความรู้ที่แท้จริง 1385
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๓) 962
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๒) 1339
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๑) 1345
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑๐) 1715
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๙) 1086
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๘) 1167
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๗) 1275
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๖) 1392
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๕) 1621
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๔) 936
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๓) 1142
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๒) 1758
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑) 1509
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ) 1487
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๒) 2073
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๑) 1405
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1231
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1115
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน ๑) 1120
๒ กันยายน ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนจบ) 1061
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) 1911
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1057
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1823
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๓) 2060
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 952
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 1415
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1432
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1289
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1184
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1219
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๔ ) 1015
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org