หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ไปสู่อบาย 4195
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประพฤติพรหมจรรย์ 3792
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เนื้อนาบุญ 3646
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้มีปัญญาทราม 4792
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผลของการขาดปัญญา 3883
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ไม่หวังในโลกทั้งสอง 904
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ความไม่ประมาท 1001
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีสติ 931
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใจเป็นหัวหน้า 1040
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดนับไม่ได้ 771
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธรรมของสงฆ์ 839
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ 988
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด 974
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การฝึกฝนตนเอง 1017
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ธรรมชาติของจิต 968
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ จิตอันบริสุทธิ์ 905
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โทษแห่งกามคุณ 940
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีภพ 883
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถอนเหตุแห่งทุกข์ 977
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 871
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปลื้องบาป 911
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่รู้จักกาล 857
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 915
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 905
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้ายคุมตัว 871
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 801
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ การคบคน 1000
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 837
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การคบคนพาล 1177
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1460
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 777
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก 966
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้เกียจคร้าน 951
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ปรารภความเพียร 1132
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 982
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ประเสริฐ 1152
๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 1 846
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น 880
๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 2 659
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทางแห่งความสุข 1188
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 806
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ สติ 814
๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 881
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จิต 924
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดสติ 802
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 879
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 840
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 737
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 784
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สติ 673
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org