หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ไปสู่อบาย 4224
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประพฤติพรหมจรรย์ 3830
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เนื้อนาบุญ 3669
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้มีปัญญาทราม 4896
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผลของการขาดปัญญา 3918
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ไม่หวังในโลกทั้งสอง 914
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ความไม่ประมาท 1016
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีสติ 939
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใจเป็นหัวหน้า 1051
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดนับไม่ได้ 786
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธรรมของสงฆ์ 850
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ 999
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด 992
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การฝึกฝนตนเอง 1028
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ธรรมชาติของจิต 977
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ จิตอันบริสุทธิ์ 918
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โทษแห่งกามคุณ 949
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีภพ 895
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถอนเหตุแห่งทุกข์ 987
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 886
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปลื้องบาป 927
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่รู้จักกาล 874
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 929
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 969
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้ายคุมตัว 886
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 809
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ การคบคน 1015
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 850
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การคบคนพาล 1214
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1485
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 788
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก 1009
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้เกียจคร้าน 987
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ปรารภความเพียร 1146
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 995
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ประเสริฐ 1164
๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 1 855
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น 890
๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 2 671
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทางแห่งความสุข 1199
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 816
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ สติ 831
๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 893
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จิต 938
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดสติ 814
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 888
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 852
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 745
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 797
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สติ 686
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org