หน้าแรก
 
ทัศนะพระเถระ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ (ตอนที่ ๒) 3453
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ 4781
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนจบ) 3115
๙ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนที่ ๑) 3443
๒ เมษายน ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนจบ) 3101
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๒) 1119
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๑) 1263
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ สัทธาธิกถา 6767
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอนจบ) 1854
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอน ๑) 1616
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา (ตอนจบ) 2009
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา 1879
๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนจบ) 1209
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนที่ ๗) 1252
๙ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี(ตอนที่ ๖) 1150
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อเวรกถา (ตอนที่ ๑) 1263
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนจบ 1034
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๒ 1049
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๑ 1099
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่พึ่งชีวิต (ตอนจบ) 5777
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา เรื่อง "ที่พึ่งชีวิต" 51704
๔ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา ติรตนกถา (ตอนที่ ๑) 2476
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนจบ) 968
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 948
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๒) 992
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๑) 1962
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอนจบ 2176
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๒ 2265
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๑ 2068
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนจบ 1157
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๖ 960
๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 1537
๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1233
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1537
๓ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๒ 1257
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 35 จาก 35
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org