หน้าแรก
 
ทัศนะพระเถระ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ (ตอนที่ ๒) 3373
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ 4620
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนจบ) 3048
๙ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนที่ ๑) 3348
๒ เมษายน ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนจบ) 3029
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๒) 1081
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๑) 1232
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ สัทธาธิกถา 6563
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอนจบ) 1778
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอน ๑) 1576
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา (ตอนจบ) 1866
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา 1834
๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนจบ) 1176
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนที่ ๗) 1206
๙ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี(ตอนที่ ๖) 1117
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อเวรกถา (ตอนที่ ๑) 1226
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนจบ 1003
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๒ 1019
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๑ 1070
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่พึ่งชีวิต (ตอนจบ) 5643
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา เรื่อง "ที่พึ่งชีวิต" 49836
๔ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา ติรตนกถา (ตอนที่ ๑) 2431
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนจบ) 931
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 920
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๒) 965
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๑) 1876
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอนจบ 2117
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๒ 2205
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๑ 2010
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนจบ 1131
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๖ 935
๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 1475
๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1192
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1492
๓ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๒ 1230
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 35 จาก 35
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org