หน้าแรก
 
ทัศนะพระเถระ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ (ตอนที่ ๒) 3400
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจน์ 4688
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนจบ) 3077
๙ เมษายน ๒๕๔๗ พระธรรมคุณาภรณ์ พระผู้ให้กำเนิดวัดไทย (ตอนที่ ๑) 3385
๒ เมษายน ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนจบ) 3066
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๒) 1098
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ หลวงพ่อกับภารกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ (ตอนที่ ๑) 1248
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ สัทธาธิกถา 6718
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอนจบ) 1810
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรรมกถา (ตอน ๑) 1600
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา (ตอนจบ) 1908
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระธรรมเทศนา สาธุนรธรรมกถา 1853
๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนจบ) 1192
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี (ตอนที่ ๗) 1224
๙ มกราคม ๒๕๔๗ แก่ดีกรี(ตอนที่ ๖) 1134
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ อเวรกถา (ตอนที่ ๑) 1238
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนจบ 1017
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๒ 1029
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วิสาขบูชา ตอนที่ ๑ 1085
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่พึ่งชีวิต (ตอนจบ) 5698
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา เรื่อง "ที่พึ่งชีวิต" 50826
๔ เมษายน ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา ติรตนกถา (ตอนที่ ๑) 2453
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนจบ) 944
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 930
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๒) 978
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ กุญชโรปมกถา (ตอนที่ ๑) 1930
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอนจบ 2147
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๒ 2234
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พระธรรมเทศนา "ธัมมัสสวนกถา" ตอน ๑ 2040
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนจบ 1142
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๖ 946
๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ 1502
๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1203
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ 1510
๓ มกราคม ๒๕๔๖ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๒ 1242
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 35 จาก 35
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org