หน้าแรก
 
หยุดเป็นตัวสำเร็จ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 4 3281
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 3 2526
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 2 2346
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 1 3069
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๕) 2636
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๔) 1048
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๓) 959
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๒) 909
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๑) 951
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๓) 1016
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๒) 921
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๑) 2048
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๕) 1061
๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๔) 916
๓ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 911
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 1030
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 956
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 868
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๑) 1265
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๕) 974
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๔) 1061
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๓) 997
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๑) 1136
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (5) 1248
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (4) 1215
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (3) 1604
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (2) 1051
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (1) 1092
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (4) 1250
๑ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (2) 1107
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ สมาธิ (1) 968
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (๖) 1369
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง(๕) 1151
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (3) 904
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (2) 1192
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (1) 1126
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ปัจฉิมวาจา 1345
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความนอบน้อมในพระรัตนตรัย 1640
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ หลอกตัวเอง 1111
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1717
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีบุญวาสนามาก่อน 1797
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยรัตนะ 1301
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ เบญจขันธ์ 1782
๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ พระสัมโพธิญาณ 1744
๘ เมษายน ๒๕๔๙ เคารพสัทธรรม 1390
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ การอยู่ในประเทศอันควร 1582
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ สังคหวัตถุ 1014
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วาจาไพเราะ 1993
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อานิสงส์แห่งศีล 1159
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เข้าถึงพระรัตนตรัย 1673
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 117
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org