หน้าแรก
 
หยุดเป็นตัวสำเร็จ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 4 3246
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 3 2478
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 2 2304
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 1 3001
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๕) 2587
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๔) 1017
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๓) 933
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๒) 883
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๑) 921
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๓) 988
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๒) 895
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๑) 2013
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๕) 1040
๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๔) 890
๓ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 895
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 1013
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 927
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 843
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๑) 1214
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๕) 948
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๔) 1036
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๓) 974
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๑) 1101
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (5) 1219
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (4) 1178
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (3) 1579
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (2) 1023
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (1) 1066
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (4) 1229
๑ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (2) 1083
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ สมาธิ (1) 937
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (๖) 1339
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง(๕) 1125
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (3) 881
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (2) 1165
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (1) 1109
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ปัจฉิมวาจา 1307
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความนอบน้อมในพระรัตนตรัย 1599
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ หลอกตัวเอง 1093
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1687
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีบุญวาสนามาก่อน 1767
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยรัตนะ 1280
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ เบญจขันธ์ 1749
๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ พระสัมโพธิญาณ 1708
๘ เมษายน ๒๕๔๙ เคารพสัทธรรม 1362
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ การอยู่ในประเทศอันควร 1554
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ สังคหวัตถุ 985
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วาจาไพเราะ 1966
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อานิสงส์แห่งศีล 1131
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เข้าถึงพระรัตนตรัย 1650
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 117
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org