หน้าแรก
 
หยุดเป็นตัวสำเร็จ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 4 3218
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 3 2453
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 2 2285
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 1 2951
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๕) 2563
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๔) 1004
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๓) 918
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๒) 872
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๑) 906
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๓) 976
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๒) 885
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๑) 1972
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๕) 1024
๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๔) 881
๓ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 884
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 1001
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 914
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 822
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๑) 1196
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๕) 935
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๔) 1024
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๓) 954
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๑) 1091
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (5) 1206
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (4) 1162
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (3) 1564
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (2) 1011
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (1) 1052
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (4) 1216
๑ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (2) 1069
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ สมาธิ (1) 923
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (๖) 1320
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง(๕) 1110
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (3) 866
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (2) 1148
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (1) 1096
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ปัจฉิมวาจา 1286
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความนอบน้อมในพระรัตนตรัย 1586
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ หลอกตัวเอง 1080
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1663
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีบุญวาสนามาก่อน 1745
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยรัตนะ 1262
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ เบญจขันธ์ 1731
๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ พระสัมโพธิญาณ 1671
๘ เมษายน ๒๕๔๙ เคารพสัทธรรม 1346
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ การอยู่ในประเทศอันควร 1535
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ สังคหวัตถุ 973
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วาจาไพเราะ 1950
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อานิสงส์แห่งศีล 1112
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เข้าถึงพระรัตนตรัย 1636
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 117
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org