หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒ 3555
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๑ 3353
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ๒ 3271
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๖ 3727
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๔ 3654
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๕ 1064
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๓ 1543
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๒ 1405
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ ๑ 1186
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ 1300
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 1456
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 2146
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1159
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1139
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๑ 1058
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป 1326
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภพภูมิ 2150
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ โลกธาตุ 2595
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ความรู้ที่แท้จริง 1371
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๓) 954
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๒) 1324
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๑) 1333
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑๐) 1694
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๙) 1076
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๘) 1143
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๗) 1256
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๖) 1376
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๕) 1599
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๔) 924
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๓) 1126
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๒) 1726
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑) 1492
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ) 1461
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๒) 2054
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๑) 1392
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1213
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1077
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน ๑) 1097
๒ กันยายน ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนจบ) 1042
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) 1889
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1803
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1036
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๓) 2032
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 939
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 1385
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1273
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1415
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1195
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1172
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๔ ) 986
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org