หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒ 3579
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๑ 3377
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ๒ 3301
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๖ 3753
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๔ 3676
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๕ 1077
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๓ 1561
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๒ 1426
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ ๑ 1195
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ 1354
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 1471
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 2165
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1167
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1150
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๑ 1073
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป 1352
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภพภูมิ 2176
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ โลกธาตุ 2622
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ความรู้ที่แท้จริง 1389
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๓) 967
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๒) 1343
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๑) 1349
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑๐) 1716
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๙) 1086
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๘) 1168
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๗) 1276
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๖) 1396
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๕) 1622
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๔) 938
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๓) 1143
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๒) 1765
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑) 1512
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ) 1490
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๒) 2076
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๑) 1405
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1232
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1117
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน ๑) 1122
๒ กันยายน ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนจบ) 1065
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) 1915
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1060
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1826
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๓) 2063
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 952
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 1417
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1433
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1290
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1186
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1224
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๔ ) 1019
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org