หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒ 3611
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๑ 3404
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ๒ 3336
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๖ 3784
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๔ 3706
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๕ 1093
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๓ 1584
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จักรวาล คือ กรงขังสัตว์ ๒ 1455
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ ๑ 1211
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จักรวาล คือกรงขังสัตว์ 1380
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 1501
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของจักรวาล 2206
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1181
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๒ 1164
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป ๑ 1086
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้าวต้นกัป 1386
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภพภูมิ 2204
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ โลกธาตุ 2658
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ความรู้ที่แท้จริง 1428
๓ มีนาคม ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๓) 981
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๒) 1363
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ตอน ๑) 1372
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑๐) 1742
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๙) 1099
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๘) 1194
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๗) 1298
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๖) 1427
๔ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๕) 1660
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิและได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๔) 952
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๓) 1169
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๒) 1800
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์ (ตอน ๑) 1551
๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ) 1539
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๒) 2103
๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ๑) 1435
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1257
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน จบ) 1153
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี (ตอน ๑) 1147
๒ กันยายน ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนจบ) 1091
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) 1952
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1076
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนจบ) 1867
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๓) 2092
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 972
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ตอนที่ ๒) 1443
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1325
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน (ตอน ๑) 1451
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1200
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนจบ ) 1255
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๔ ) 1053
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org