หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๓ ) 953
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 611
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 726
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 816
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 675
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 799
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 1335
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 751
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 1106
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 1602
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 2205
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 1301
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 657
๑ เมษายน ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนจบ) 1085
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต)(ตอนจบ) 2062
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนที่ ๒) 2144
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) 5811
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวา (ตอนจบ) 799
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวา (ตอนที่ ๑) 2541
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทรงเปลื้องคำปฏิญญา 1022
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๓) 911
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๒) 896
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๑) 696
๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนจบ) 900
๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๗) 907
๘ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๖) 783
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนจบ ) 825
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๒) 980
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๑ ) 931
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 79 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org