หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๓ ) 960
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 630
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 733
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 821
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 690
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 1345
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 811
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 1126
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 775
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 2226
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 1619
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 670
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 1314
๑ เมษายน ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนจบ) 1096
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต)(ตอนจบ) 2118
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนที่ ๒) 2171
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) 5965
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวา (ตอนจบ) 815
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวา (ตอนที่ ๑) 2561
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทรงเปลื้องคำปฏิญญา 1040
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๓) 919
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๒) 902
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๑) 705
๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนจบ) 912
๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๗) 946
๘ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๖) 799
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนจบ ) 835
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๒) 992
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๑ ) 945
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 79 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org