หน้าแรก
 
ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๓ ) 978
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 642
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๒ ) 738
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 702
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป (ตอนที่ ๑ ) 831
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 1355
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ (ตอนจบ) 819
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 786
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๓) 1139
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 2254
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง(ตอนที่ ๒) 1647
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 678
๘ เมษายน ๒๕๔๗ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง 1337
๑ เมษายน ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนจบ) 1116
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต)(ตอนจบ) 2137
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาตการประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) (ตอนที่ ๒) 2202
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต) 6042
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย เบื้องขวา (ตอนจบ) 821
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวา (ตอนที่ ๑) 2574
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทรงเปลื้องคำปฏิญญา 1052
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๓) 923
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๒) 912
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เริ่มประกาศพระศาสนา (ตอนที่ ๑) 716
๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนจบ) 931
๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๗) 967
๘ มกราคม ๒๕๔๗ ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ตอนที่ ๖) 809
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนจบ ) 841
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๒) 1018
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต้องเป็๋นให้ได้ ( ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า ) ความรู้ที่แท้จริง ( ตอนที่ ๑ ) 974
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 79 จาก 79
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org