หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ไปสู่อบาย 4264
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประพฤติพรหมจรรย์ 3865
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เนื้อนาบุญ 3692
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้มีปัญญาทราม 4934
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผลของการขาดปัญญา 3958
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ไม่หวังในโลกทั้งสอง 926
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ความไม่ประมาท 1029
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีสติ 949
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใจเป็นหัวหน้า 1060
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดนับไม่ได้ 795
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธรรมของสงฆ์ 860
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ 1013
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด 1003
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การฝึกฝนตนเอง 1044
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ธรรมชาติของจิต 990
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ จิตอันบริสุทธิ์ 924
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โทษแห่งกามคุณ 966
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีภพ 914
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถอนเหตุแห่งทุกข์ 1002
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 897
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปลื้องบาป 942
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่รู้จักกาล 881
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 938
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 978
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้ายคุมตัว 897
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 823
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ การคบคน 1025
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 859
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การคบคนพาล 1231
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1509
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 796
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก 1023
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้เกียจคร้าน 993
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ปรารภความเพียร 1157
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 1008
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ประเสริฐ 1175
๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 1 868
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น 901
๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 2 677
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทางแห่งความสุข 1208
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 832
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ สติ 840
๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 902
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จิต 948
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดสติ 826
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 902
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 863
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 756
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 812
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สติ 697
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org