หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ไปสู่อบาย 4223
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประพฤติพรหมจรรย์ 3821
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เนื้อนาบุญ 3668
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้มีปัญญาทราม 4892
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผลของการขาดปัญญา 3911
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ไม่หวังในโลกทั้งสอง 913
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ความไม่ประมาท 1014
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีสติ 938
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใจเป็นหัวหน้า 1051
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดนับไม่ได้ 783
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ธรรมของสงฆ์ 847
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ 998
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด 989
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การฝึกฝนตนเอง 1028
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ธรรมชาติของจิต 977
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ จิตอันบริสุทธิ์ 916
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โทษแห่งกามคุณ 947
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีภพ 894
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถอนเหตุแห่งทุกข์ 985
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 883
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปลื้องบาป 924
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่รู้จักกาล 873
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ไม่มีปัญญา 929
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 965
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้ายคุมตัว 884
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ฝึกตน 809
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ การคบคน 1014
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 847
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ การคบคนพาล 1212
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1481
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ละเว้นบาป 788
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก 992
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้เกียจคร้าน 984
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ปรารภความเพียร 1144
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 991
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ประเสริฐ 1160
๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 1 854
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น 889
๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 2 669
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทางแห่งความสุข 1199
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 813
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ สติ 830
๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 893
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จิต 936
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดสติ 812
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 887
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 848
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก 745
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ทุกข์เพราะการฆ่า 796
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สติ 685
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org