หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จิต 560
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดสติ 604
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 613
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สงสารวัฎ 531
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้มีความสุข 556
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ชนะทั้งสองโลก 598
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 5 629
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้สะอาด 618
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้เสียประโยชน์ 508
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทางแห่งความเจริญ 571
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ วาจาอันสูงสุด 665
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ สั่งสมบุญ 593
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ หาทรัพย์ได้ ใช้ทรัพย์เป็น 728
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ กิจของพุทธบริษัท 528
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ศรัทธา 602
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ความยึดหมั่นถือหมั่น 548
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทุกข์ของสัตว์โลก 520
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ บ่วงของโลก 541
๘ มีนาคม ๒๕๔๙ การคบคนพาล 636
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 698
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ปรารภความเพียร 632
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้เกียจคร้าน 551
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ละเว้นบาป 540
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วิสัยคนต่ำ 599
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 479
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ ควรกล่าวคำสัตย์ 557
๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 4 525
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผลของการหลอกลวง 1225
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้ 790
๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้เป็นพหูสูต 637
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้มีปัญญา 6 674
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทางแห่งความสุข 644
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ พึงศึกษาวิเวก 706
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก 631
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ บุคคลที่ควรบูชา 605
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ วัฏฏะสงสาร 657
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม 555
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เครื่องปรากฏ 459
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่มีภพ 459
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ 486
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีสติ 494
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ธีรชน 497
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไปสู่นรก 482
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ไม่โกรธ 604
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้มีทุกข์ในภายหน้า 519
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนเขลา 653
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนโง่ 453
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกหลอกลวง 500
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้สงบ 2 567
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ สัตบุรุษ 624
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org