หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จิต 567
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดสติ 617
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 623
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สงสารวัฎ 538
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้มีความสุข 566
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ชนะทั้งสองโลก 607
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 5 640
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้สะอาด 633
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้เสียประโยชน์ 519
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทางแห่งความเจริญ 585
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ วาจาอันสูงสุด 672
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ สั่งสมบุญ 603
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ หาทรัพย์ได้ ใช้ทรัพย์เป็น 740
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ กิจของพุทธบริษัท 535
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ศรัทธา 614
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ความยึดหมั่นถือหมั่น 557
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทุกข์ของสัตว์โลก 530
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ บ่วงของโลก 559
๘ มีนาคม ๒๕๔๙ การคบคนพาล 642
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 717
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ปรารภความเพียร 643
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้เกียจคร้าน 563
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ละเว้นบาป 546
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วิสัยคนต่ำ 611
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 488
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ ควรกล่าวคำสัตย์ 566
๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 4 537
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผลของการหลอกลวง 1240
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้ 797
๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้เป็นพหูสูต 646
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้มีปัญญา 6 686
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทางแห่งความสุข 657
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ พึงศึกษาวิเวก 716
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก 637
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ บุคคลที่ควรบูชา 613
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ วัฏฏะสงสาร 665
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม 570
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เครื่องปรากฏ 474
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่มีภพ 472
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ 500
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีสติ 507
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ธีรชน 508
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไปสู่นรก 495
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ไม่โกรธ 613
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้มีทุกข์ในภายหน้า 527
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนเขลา 667
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนโง่ 465
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกหลอกลวง 510
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้สงบ 2 575
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ สัตบุรุษ 632
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org