หน้าแรก
 
พุทธพจน์
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จิต 564
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดสติ 609
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ความโลภทำให้มืดบอด 620
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สงสารวัฎ 534
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้มีความสุข 564
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ชนะทั้งสองโลก 604
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้มีปัญญา 5 634
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้สะอาด 628
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้เสียประโยชน์ 515
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทางแห่งความเจริญ 578
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ วาจาอันสูงสุด 668
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ สั่งสมบุญ 597
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ หาทรัพย์ได้ ใช้ทรัพย์เป็น 734
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ กิจของพุทธบริษัท 532
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ศรัทธา 607
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ความยึดหมั่นถือหมั่น 552
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทุกข์ของสัตว์โลก 525
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ บ่วงของโลก 551
๘ มีนาคม ๒๕๔๙ การคบคนพาล 641
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 710
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ปรารภความเพียร 636
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้เกียจคร้าน 558
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ละเว้นบาป 543
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วิสัยคนต่ำ 606
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ที่สุดแห่งชีวิต 484
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ ควรกล่าวคำสัตย์ 563
๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้สงบ 4 531
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผลของการหลอกลวง 1231
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้ 791
๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้เป็นพหูสูต 641
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้มีปัญญา 6 680
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทางแห่งความสุข 646
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ พึงศึกษาวิเวก 711
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก 633
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ บุคคลที่ควรบูชา 607
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ วัฏฏะสงสาร 661
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม 560
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เครื่องปรากฏ 464
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไม่มีภพ 466
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ 497
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้มีสติ 499
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ธีรชน 503
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ไปสู่นรก 491
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ไม่โกรธ 608
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้มีทุกข์ในภายหน้า 523
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนเขลา 661
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ คนโง่ 463
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกหลอกลวง 503
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้สงบ 2 572
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ สัตบุรุษ 627
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 475
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org