หน้าแรก
 
หยุดเป็นตัวสำเร็จ
ฟิลเตอร์     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 4 3210
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 3 2449
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 2 2279
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐ เกณิยานุโมทนาคาถา 1 2941
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๕) 2558
๑ กันยายน ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๔) 998
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๓) 918
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๒) 868
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ติลกฺขณาทิคาถา (๑) 899
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๓) 972
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๒) 882
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปัพพโตปมาคาถา (๑) 1958
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๕) 1022
๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๔) 876
๓ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 877
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 997
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๓) 909
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๒) 817
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ อุทานคาถา (๑) 1189
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๕) 929
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๔) 1018
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๓) 952
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ศีลทั้ง ๓ ประการ (๑) 1089
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (5) 1203
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (4) 1159
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (3) 1556
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (2) 1011
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ โอวาทปาฏิโมกข์ (1) 1050
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (4) 1213
๑ กันยายน ๒๕๔๙ สมาธิ (2) 1066
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ สมาธิ (1) 919
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (๖) 1318
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง(๕) 1109
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (3) 864
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (2) 1143
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง (1) 1091
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ปัจฉิมวาจา 1283
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความนอบน้อมในพระรัตนตรัย 1580
๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ หลอกตัวเอง 1078
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1653
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีบุญวาสนามาก่อน 1742
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าด้วยรัตนะ 1260
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ เบญจขันธ์ 1729
๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ พระสัมโพธิญาณ 1667
๘ เมษายน ๒๕๔๙ เคารพสัทธรรม 1344
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ การอยู่ในประเทศอันควร 1531
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ สังคหวัตถุ 970
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วาจาไพเราะ 1942
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อานิสงส์แห่งศีล 1109
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เข้าถึงพระรัตนตรัย 1634
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 117
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org