หน้าแรก
 
เกจิอาจารย์ (จบ) พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๘

เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางพวก

แต่ในปัจจุบัน คำว่าเกจิอาจารย์ถูกใช้ในความหมายที่ผิดไปจากเดิม คือเรียกพระที่มีอาคมขลังทางปลุกเศกหรือพระที่ทรงวิทยาคุณทางกรรมฐานว่า พระเกจิจารย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระเกจิ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org