หน้าแรก
 
เตรียมจัดสัปดาห์อาสาฬหบูชา พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2548 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2548 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org