หน้าแรก
 
อินทรีย์ พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

อินทรีย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ สิ่งที่เป็นใหญ่ คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

อินทรีย์ ในคำวัดใช้หมายถึงอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะตาเป็นใหญ่ในการดู รับผิดชอบเรื่องดู หูเป็นใหญ่ในการฟัง รับผิดชอบเรื่องฟัง เป็นต้น และหมายถึงธรรมที่เป็นใหญ่ 5 คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เพราะสัทธามีหน้าที่กำจัดความไม่เชื่อ วิริยะมีหน้าที่กำจัดความเกียจคร้าน เป็นต้น

อินทรีย์ ในคำไทยใช้หมายถึงร่างกายและจิตใจ สติปัญญา สิ่งมีชีวิต เช่นใช้ว่า สำรวมอินทรีย์ มีอินทรีย์แก่กล้า ชีวิตินทรีย์


 

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org