หน้าแรก
 
มรภ.ธนบุรี สาธิตสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ได้มีการสาธิตสวดมนต์หมู่สรภัญญะ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  และมารยาทในการสวดมนต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดี เป็นประธาน
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org