หน้าแรก
 
เดียรถีย์-อัญเดียรถีย์ พิมพ์
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัญเดียรถีย์ ซึ่งหมายถึงพวกที่มีความเชื่อถืออย่างอื่นนอกจากพระพุทธศาสนา

เดียรถีย์หรืออัญเดียรถีย์สมัยพุทธกาลมีหลายพวก เช่น ปริพาชก นิครนถ์ ดาบส อเจลก ( ชีเปลือย)

ปัจจุบันคำนี้ใช้เรียกผู้ทำนอกเรื่องหรือทำนอกรีตนอกรอย ประพฤตินอกธรรมนอกวินัยว่าพวกเดียรถีย์ ซึ่งถือว่าเป็นคำดูถูกหรือคำด่า

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org