หน้าแรก
 
ตักบาตรเทโว พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เป็นคำย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่าเสด็จลงจากเทวโลก

ความเดิมมีว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ที่เมืองสังกัสสนคร ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรในวันนั้นเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org