หน้าแรก
 
ตำนาน พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๘

ตำนาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องแสดงกิจการอันเป็นมาแล้วแต่ปางหลัง เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา เช่น ตำนานพุทธเจดีย์

ตำนาน ในคำวัดนัยว่ามาจากคำว่า ตาณ แล้วแผลงเป็น ตำนาณ และเพี้ยนมาเป็น ตำนาน แปลว่า การป้องกัน เครื่องป้องกัน มีความหมายเดียวกับคำว่า ปริตร มีใช้เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ของพระคือหนังสือ เจ็ดตำนาน และ สิบสองตำนาน

ตำนาน ใช้เป็นคำเรียกพระปริตรแต่ละบทพระปริตรบทหนึ่งเป็นหนึ่งตำนาน เช่น เจ็ดตำนานมีพระปริตร ๗ บท สิบสองตำนาน มีพระปริตร ๑๒ บท

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org