หน้าแรก
 
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และร่วมกับกับเครือข่ายงดเหล้ากว่า 100 องค์กร จัดโครงการ รวมพลังภาค งดเหล้าเข้าพรรษา พศ.2548 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเปลี่ยนความคิดในการดื่มสุราเพื่อเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการเฉลิมฉลองโดยปราศจากแอลกอฮอล์
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org