หน้าแรก
 
อุปสมบท พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘

อุปสมบท ( อ่านว่า อุปะ- หรือ อุบปะ-) แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา

อุปสมบท ปัจจุบันใช้หมายถึงการบวชเป็นพระภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มว่า อุปสมบทกรรม หรือ อุปสัมปทา คู่กับคำว่า บรรพชา ซึ่งหมายถึงการบวชเป็นสามเณร

อุปสมบท เป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่ง เป็นพิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติไว้รัดกุมและละเอียดมากทั้งนี้เพื่อให้ได้ ศาสนทายาทที่ดีไว้สืบสานพระพุทธศาสนา

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org