หน้าแรก
 
โอฆสงสาร พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

โอฆสงสาร แปลว่า การวนเวียนอยู่ในภพด้วยอำนาจโอฆกิเลส การท่องเที่ยวอยู่ในโอฆกิเลส ( คือ กาม ภพ ทิฐิ อวิชชา )

โอฆสงสาร หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ ด้วยอำนาจกิเลสที่เปรียบเสมือนกระแสคลื่นซึ่งท่วมทับครอบงำใจสัตว์ให้จมอยู่ทุกเมื่อ

โอฆสงสาร ใช้เรียกการเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกที่ยังไม่หมดกิเลสซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org