หน้าแรก
 
วันเพ็ญ พิมพ์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

วันเพ็ญ คือวันเต็ม ( เพ็ญ แปลว่า เต็ม) หมายถึงวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง

วันเพ็ญ ได้แก่วันกลางเดือนหรือวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือนนับตามจันทรคติ เช่น วันเพ็ญเดือนหก ก็คือวันกลางเดือน 6 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันเพ็ญเดือนสิบสอง ก็คือวันกลางเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

วันเพ็ญ สมัยโบราณมักออกเสียงว่า วันเพ็ง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org