หน้าแรก
 
อภิวาท พิมพ์
๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

อภิวาท หมายถึง การกราบ ถ้าเป็นการกราบพระมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า เบญจางคประดิษฐ์ และมีวิธีทำเป็นพิเศษต่างหาก

อภิวาท บางครั้งมักให้ความหมายว่า “ การกราบไหว้” ทั้งนี้เพราะในการกราบนั้นจะรวมลักษณะการแสดงความเคารพทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกันเป็นจังหวะ คือจังหวะที่หนึ่งทำ อัญชลี จังหวะที่สองทำ วันทา จังหวะที่สามทำ อภิวาท ติดต่อกันไปจนกราบครบ 3 ครั้ง

อภิวาท ใช้แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลหรือสิ่งที่เคารพนับถือสูงสุด เช่น พระพุทธรูป พระสงฆ์ บิดามารดา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org