หน้าแรก
 
อบาย พิมพ์
๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

อบาย ตามรูปคำแปลว่า จากไป ไปเป็นอย่างอื่น ใช้ในความหมายต่างๆ ที่มีลักษณะไปจากความสุข ไปจากความเจริญรุ่งเรือง ไปจากกำไร

อบาย ทั่วไปแปลว่า ความเสื่อม ความหายนะ ความฉิบหาย ความสูญเสีย ความรั่วไหล การขาดทุน นิยมใช้ทั้งในรูปคำเดียวและนำหน้าคำอื่น เช่นใช้ว่า

- เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

- ผู้ใดระลึกชาติก่อนๆ ได้ เห็นสวรรค์และอบาย บรรลุถึงความสิ้นชาติ

- อบายโกศล คือความฉลาดในความเสื่อม

- อบายภูมิ ภูมิที่ปราศจากความเจริญ

- อบายมุข คือปากทางหายนะ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org