หน้าแรก
 
อมตะ พิมพ์
๙ มิถุนายน ๒๕๔๘

อมตะ แปลว่า ไม่ตาย หมายถึงยั่งยืน มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ว่า อมฤต ก็ได้

อมตะ ในคำวัดใช้หมายถึง พระนิพพาน บางครั้งใช้ร่วมกันไป เป็น อมตนิพพาน อมตมหานิพพาน และนิยมใช้นำหน้าคำอื่นๆ ซึ่งหมายถึงพระนิพพานเช่นกัน เช่น

- อมตธรรม ธรรมคือพระนิพพาน

- อมตบท บทคือพระนิพพาน, ทางพระนิพพาน

- อมตทวาร ประตูพระนิพพาน

- อมตธาตุ นิพพานธาตุ

- อมตผล ผลแห่งนิพพาน

- อมตมรรค ทางไปสู่นิพพาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org