หน้าแรก
 
อวมงคล พิมพ์
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

อวมงคล แปลว่า ไม่เป็นมงคล ขาดความเป็นมงคล ลางร้าย โชคร้าย คือไม่นำความเจริญมาให้ อีกนัยหนึ่งแปลว่า มงคลระดับต่ำ ตรงกันข้ามกับคำว่า อภิมงคล ซึ่งแปลว่ามงคลอันยิ่งใหญ่

อวมงคล ให้เป็นคำเรียกงานทำบุญที่เกี่ยวกับการตาย เช่น งานสวดศพ งานทำบุญ 7 วัน งานอดีตเจ้าอาวาสว่า งานอวมงคล

ศาสนพิธีในงานอวมงคลจะมีแตกต่างจากงานมงคลหลายอย่าง เช่น ไม่โยงด้ายสายสิญจน์ ไม่ตั้งขันน้ำมนต์ มีบทสวดเฉพาะต่างหาก และเรียกการสวดว่า สวดพระพุทธมนต์ ไม่ใช่ เจริญ พระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นคำสำหรับเรียกงานมงคล

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org