หน้าแรก
 
คนคางคก พิมพ์
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
                ชาติคนดื้อ             เขาเปรียบอย่าง                     ชาติคางคก
ยางหัวตก                              จึงรู้สึก                                   สำนึกเห็น
หากไม่เจ็บ                            ก็ไม่จำ                                    ทำหน้าเป็น
ต่อลำเค็ญ                              น้ำตาพรู                                 จึงรู้ตัวฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org