หน้าแรก
 
อสูร พิมพ์
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘

อสูร แปลตามรูปคำว่า ผู้ไม่ดื่มสุรา

อสูร เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง เป็นเทพผู้ตกต่ำตำนานว่า เมื่อก่อนครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ตอนหลังเกิดความประมาทเพราะเมาสุรา จึงถูกพระอินทร์กับพวกแย่งสวรรค์ดาวดึงส์ไปครองได้ และถูกจับเหวี่ยงตกจากสวรรค์ เมื่อสร่างเมาแล้วได้ปฏิญญาว่าจะไม่ดื่มสุราอีก จึงได้นามว่าอสูร ได้ถิ่นอาศัยอยู่ใหม่ที่เขาพระสุเมรุ และรวบรวมพลพรรคเพียรพยายามไปรบกับพระอินทร์เพื่อแย่งสวรรค์คืน จนเกิดเป็นสงครามบ่อยครั้งและผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยมา ในที่สุดพวกอสูรแพ้แบบถาวรเรียกสงครามนั้นว่า เทวาสุรสงคราม

อสูร นับเข้าในพวกที่ตกอบายภูมิพวกหนึ่งในอบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org