หน้าแรก
 
อหังการ์ พิมพ์
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

อหังการ์ แปลว่า การถือตัวว่าเป็นเราใช้ว่า อหังการ ก็ได้

อหังการ์ ในคำวัดใช้ในความหมายว่า ความเห็นแก่ตัว ความเย่อหยิ่ง ความทะนงตัว ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว คือยึดถืออัตตาตัวตน ยึดถือว่ามีตัวมีตน ประเภทอัตนิยม เป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุกั้นมิให้บรรลุธรรมได้ง่าย

อหังการ์ ในคำไทยใช้ในความหมายว่า หยิ่ง จองหอง อวดดี ยโสโอหัง ความถือตัวว่าสูงกว่าผู้อื่น เด่นกว่าผู้อื่น เป็นเหตุให้ไว้ตัว เข้ากับคนได้ยาก ชอบดูถูกหมิ่นผู้อื่น แสดงอาการรังเกียจผู้อื่นจนออกนอกหน้า มีท่าทางยโสโอหัง เป็นต้น เช่นใช้ว่า

“ อย่าอหังการ์เกินไปนัก ควรมองตัวเอง เสียบ้างว่าเป็นอย่างไร”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org