หน้าแรก
 
อัปเปหิ อเปหิ พิมพ์
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อัปเปหิ หมายถึงขับไล่ ผลักไสให้ออกไป

อัปเปหิ มาจากคำวัดว่า อเปหิ ซึ่งแปลว่า จงออกไป จงไปให้พ้น เป็นคำพูดขับไล่ไสส่งให้ไปให้พ้น ในคำไทยจึงให้ความหมายว่าขับไล่ผลักไสให้ออกไป เช่นพูดว่า

“ เขาถูกอัปเปหิออกจากงานไปแล้ว”

“ ชาวบ้านไม่ยอมคบหาเขาเพราะรังเกียจความประพฤติ เขาจึงอัปเปหิตัวเองออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่น”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org