หน้าแรก
 
อาจารย์ พิมพ์
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อาจารย์ หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาความรู้มาจากคำวัดว่า อาจริยะ

อาจารย์ ในคำวัดหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ให้การศึกษาเรื่องอาจาระคือความประพฤติที่ดีงาม จรรยามารยาท ตลอดถึงดูแลเรื่องสุขทุกข์และความเป็นอยู่ มีหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงใกล้เคียงกับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ซึ่งเปรียบเหมือนบิดา เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ศิษย์จะพึงปฏิบัติตอบแทนที่เรียกว่า อาจริยวัตร

อาจารย์ ในคำไทยใช้เรียกครูผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้หรือบุคคลผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งด้วยความยกย่อง เช่นใช้ว่า

“ ปีนี้อาจารย์ท่านจะเกษียณอายุแล้ว”

“ ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของเขาอยู่ในระดับอาจารย์ทีเดียว”

“ ท่านเป็นเกจิ อาจารย์จึงมีลูกศิษย์มาก”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org