หน้าแรก
 
อิฏฐารมณ์ พิมพ์
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อิฏฐารมณ์ แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนา ตรงกันข้ามกับ อนิฏฐารมณ์

อิฏฐารมณ์ คือสิ่งที่คนปรารถนา ต้องการอยากได้ อยากมี อยากพบเห็น ได้แก่ กามคุณ 5 คือรูป เสียงกลิ่น รส สัมผัสที่ดี ชวนให้รักให้ชอบใจ และโลกธรรมในส่วนที่ดี 4 คือ ลาภยศ สรรเสริญ สุข

อิฏฐารมณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แก่ทุกคนแต่มีความจริงว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง ทนอยู่ในสภาพนั้นๆ ไม่ได้นาน มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เกิดมีได้ก็กลับกลายเป็นอื่นไปได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org