หน้าแรก
 
อิทธิปาฏิหาริย์ พิมพ์
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

อิทธิปาฏิหาริย์ แปลว่า ความอัศจรรย์ คือฤทธิ์ ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ คือการแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจจิตที่นอกเหนือกฎธรรมชาติ เหนือวิสัยมนุษย์สามัญ

อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า พระอริยสาวก และผู้วิเศษผู้ได้ฌานสมาบัติ โดยทำสิ่งที่พ้นวิสัยมนุษย์ทั่วไปได้ เช่น เนรมิตตัวเองให้เป็นไปต่างๆ คือแปลตัวได้ หายตัวได้ ดำดินได้ เดินบนน้ำได้ เหาะได้ เป็นต้น

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org