หน้าแรก
 
ขี้ผึ้งลนไฟ พิมพ์
๑๓ มกราคม ๒๕๔๘
เป็นผู้นำ
ยุติธรรม์
  หากใจอ่อน
เหมือนขี้ผึ้ง  
ใจหนัก
กำกับ

เอียงถลำ
ถูกไฟ

ยึดหลักมั่น
นับเป็นหนึ่ง
ตามแรงดึง
ไม่เหมาะเลยฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org