หน้าแรก
 
ขี้ผึ้งลนไฟ พิมพ์
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
                เป็นผู้นำ                              ใจหนัก                  ยึดหลักมั่น
ยุติธรรม์                                                กำกับ                      นับเป็นหนึ่ง
หากใจอ่อน                                          เอียงถลำ                ตามแรงดึง
เหมือนขี้ผึ้ง                                          ถูกไฟ                     ไม่เหมาะเลยฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org