หน้าแรก
 
เสาหลักปักลึก พิมพ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
อันเสาหลัก
เป็นผู้ใหญ่
  โดนลมปาก
อาจไหวหวั่น
 
ผลักทุกวัน
ถึงใจหนัก
เป่าเข้าหู
คล้อยตามไป

ยังสั่นไหว
ยึดหลักมั่น
อยู่ทุกวัน
เป็นได้เอยฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org