หน้าแรก
 
พระปิดทวาร พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ลองปิดตา
ปากอีกอย่าง
ทำเช่นพระ
อยู่ที่ไหน
ปิดหู
ปิดสนิท

ปิดทวาร
สบสุข

กันดูบ้าง
คิดแก้ไข
สำราญใจ

ทุกเวลาฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org