หน้าแรก
 
ชาติคางคก พิมพ์
๑๑ เมษายน ๒๕๔๘
เปรียบคนโง่
ชอบผงก
เมื่อธาตุแท้
ต้องขายหน้า
อวดฉลาด
หัวเบ่ง

ถูกปอก
อดสู

ชาติคางคก
ทำเก่งกล้า
เผยออกมา
อายผู้คนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org