หน้าแรก
 
หงส์ปีกหัก พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๘
เป็นสตรี
แต่งจริต
  หากพลาดท่า
เฉกเช่นหงส์  
เมามัว
กิริยา
จักอาย
ปีกหัก
หลงตัวผิด
ว่าสูงส่ง
หายทะนง
ตกปลักโคลนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org