หน้าแรก
 
ครอบครัวไผ่ พิมพ์
๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

ต้นไผ่น้อย
สูงขึ้นไป
แตกเรียวหนาม
สร้างครอบครัว

ค่อยแตกหน่อ
เป็นปล้องปล้อง
ไว้ป้องกัน
ดูต้นไผ่

เป็นกอใหญ่
มองเห็นทั่ว

เผ่าพันธุ์ตัว
ไว้เป็นครูฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org