หน้าแรก
 
หิริ พิมพ์
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ หมายถึงความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิดใจตัวเองที่จะละเว้น ไม่ยอมทำความดีซึ่งควรทำให้เกิดมีในตน เช่นบิดามารดามีความละอายใจที่จะไม่ดูแลบุตรธิดาของตน เช่นนี้เรียกว่ามีหิริ

หิริ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการคิดถึงการศึกษาฐานะ ยศศักดิ์ ชาติตระกูลของตน คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมกับความแกล้วกล้าของจิตใจที่จะไม่ทำชั่วเช่นนั้น

หิริ เป็น โลกปาลธรรม คือเป็นธรรมรักษาคุ้มครองโลก ทำให้โลกเกิดสันติ ทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคนที่มีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกคือแผ่นดินและสรรพสัตว์ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org