หน้าแรก
 
อิริยาบถ พิมพ์
๓ สิงหาคม ๒๕๔๘
             อิริยาบถ แปลว่า การเคลื่อนไหว กิริยาอาการ ท่าทาง คืออาการเคลื่อนไหวของร่างกาย การผลัดเปลี่ยนท่าทางของอวัยวะ เช่นใช้ว่า

           “สามเณรรูปนี้เป็นผู้มีอิริยาบถงดงาม มีวัตรน่าเลื่อมใส เป็นศิษย์ของพระอนุรุทธะ”

            อิริยาบถ โดยทั่วไปหมายถึงอาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ที่สำคัญมี 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เรียกว่า อิริยาบถ 4 ท่านว่าผู้บริหารร่างกายที่ดีคือผู้ควบคุมอิริยาบถเหล่านี้ได้ดี โดยผลัดเปลี่ยนท่าทางให้เสมอๆ กัน จะทำให้อายุยืนและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

            อิริยาบถ มักเขียนผิดเป็น อิริยาบท และมักพูดผิดเป็น อริยาบถ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org