หน้าแรก
 
พึงศึกษาวิเวก พิมพ์
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พึงศึกษาวิเวก ซึ่งเป็นคุณอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย
ไม่ถือตัวว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะวิเวกนั้น
ผู้นั้นแล ชื่อว่าปฏิบัติใกล้นิพพาน

 

ขุ. มหา. 29/191

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org