หน้าแรก
 
อิสิปตนมฤคทายวัน พิมพ์
๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

          อิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ อันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมอยู่ของพวกฤษี

          อิสิปตนมฤคทายวัน หมายถึงป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสวนสัตว์เปิดที่สัตว์ได้รับการคุ้มครอง เทียบได้กับอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งเป็นที่เหล่าฤษีมาพำนักอาศัยกันจำนวนมาก เป็นที่เหมาะสำหรับนักบวชผู้สละเหย้าเรือนแล้ว

          อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฎเป็นหลักฐานอยู่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org