หน้าแรก
 
การเลือกคบคน พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๗

เขาอ่อนน้อมด้วย จึงค่อยอ่อมน้อมตอบ
เขายอมคบหาด้วย จึงค่อยคบหาเขา
เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยคบหาเขา
เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยช่วยเหลือทำงานตอบ
เขาไม่ต้องการประโยชน์ ก็อย่าไปทำประโยชน์ให้เขา
เขาไม่อยากคบหาด้วย ก็อย่าไปคบหาเขา

 

ปุฏภัตตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๕

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org